Limaz Teams

Sales & Support Specialist

ช่องทางของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เรายินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ในการเลือกโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ที่อยู่

บริษัท ลิมัซ (ประเทศไทย) จำกัด
2198/11 ซอยนราธิวาส 22 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู่

บริษัท ลิมัซ (ประเทศไทย) จำกัด
2198/11 ซอยนราธิวาส 22
ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

09:00 – 18:00 น.