นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

หลังจากที่ท่านลูกค้าได้ตกลงซื้อสินค้ากับทางเราเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ดังนี้ 

โอนผ่านธนาคาร (ธ.ทหารไทย โดยอ้างอิงเลขที่บัญชีธนาคารตามหน้า “วิธีชำระเงิน”) หลังจากดำเนินการผ่านทางธนาคารแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งชำระเงินโดยการข้อมูลพร้อม upload เอกสารการชำระเงิน ผ่านทาง แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินในหน้า แจ้งการชำระเงินหรือติดต่อผ่านทาง Line Application ID: @9Cabling หรือ 

ผ่านทาง Messenger ที่ Facebook: https://www.facebook.com/Limazthailand

 

 

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

 

1. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบถ้วน และ มีคลิป VDO ตอนเปิดกล่องเพื่อใช้ในการยืนยันเท่านั้น

 

2. กรณีสินค้ามีปัญหา ไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้า แต่เป็นการคืนเงินแทน จะคืนเงินภายใน 7 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

 

3. บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย

 

4. กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนทดแทน จะทดแทนให้ด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน หากเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนให้

 

5. ในกรณีที่ทางบริษัทมีการจัดส่งสินค้าผิด หรือ สินค้าผิดสี ผิดรุ่น ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่สภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ทุกอย่าง ต้องครบตามที่จัดส่งไป

 

6. สินค้าประเภท Software ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ทุกกรณี

 

7. สินค้าที่มีปัญหา เกินระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทันที จะเป็นการส่งเคลมสินค้า

 

8. อาการเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์ บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

 

9. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

 

10. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม,มีรอยขีดข่วน, แผงวงจรมีลายวงจรขาด, เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน